Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Tháng 01 : 2.192
Năm 2021 : 2.192
Văn bản liên quan

Thông báo số: 1022/TB-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Nam Đàn Kết luận của đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2019

Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 994/UBND-LĐTBXH ngày 20/5/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v đôn đốc công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Nam Đàn V/v chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

Ngày ban hành:
28/12/2016
Ngày hiệu lực:
28/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số: 282/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện Nam Đàn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 31/10/2016 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày hiệu lực:
28/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 401/UBND-TC-GD ngày 04/03/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn quy trình thực hiện vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Nam Đàn

Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới