Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phúc Cường

nan-namdan-thcsphuccuong@edu.viettel.vn