Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 57
Tháng 01 : 1.232
Năm 2021 : 1.232

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Ngày ban hành:
22/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Ngày ban hành:
22/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2018
Ngày hiệu lực:
22/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/08/2016
Ngày hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới